Novinka 

PRO100 verze 6.38 a nový KRAY render

PRO100

PRO100 + KRAY verze 6.38

20.11.2020

Verze 6.38 je první oficiální verzí PRO100 s 64bitovou architekturou. Tato změna přináší znatelné změny v rychlosti a pohodlí práce v programu. V podstatě neexistují již žádná omezení velikosti projektu: jediným omezením je dostupná velikost RAM paměti. 64bitová architektura programu eliminuje problémy spojené s nestabilitou programu při práci s velmi velkými projekty. 

Tato verze obsahuje rovněž aktualizaci modulu KRAY render a poskytuje pokročilým uživatelům mnohem větší kontrolu nad způsobem výpočtu vizualizace.

Hlavní novinkou je zavedení techniky „denoiser“. Jedná se o techniku na odstranění šumu a díky tomu lze snadno získat vizualizaci bez zrna i při velmi nízkém nastavení parametru „kvalita“. Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivní.

PRO100 + KRAY + Denoiser

Vizualizace se zapnutým Denoiser.

PRO100 + KRAY

Vizualizace bez Denoiser.

Podstatou této techniky je najít prvky šumu ve vykresleném obrazu a poté provést retuš pro odstranění těchto poruch. Stává se, že tato retuš negativně ovlivní některé obrazové prvky, např. zrcadlení nebo zobrazení dokonale hladkých povrchů, ale v takové situaci stačí vypnout denoiser a/nebo nastavit vyšší kvalitu vizualizace.

Změny najdete rovněž v zavedení tří výchozích úrovní kvality renderu: nízké, střední a vysoké. Tato nastavení odpovídají stejným pozicím posuvníku „kvalita“ jako v předchozí verzi, ale díky změnám v algoritmu výpočtu renderu však umožňují mnohem lepší výsledky za kratší dobu. Nastavení těchto základních tří úrovní nelze měnit.

Novinkou je vytvoření výchozí sady nastavení úrovně kvality - „Uživatel“. Nyní lze libovolně upravovat pokročilá nastavení a tyto sady nastavení pojmenovávat a ukládat pro použití v další práci. Lze uložit libovolný počet svých vlastních nastavení způsobů vykreslování, volit úrovně kvality a další pokročilá nastavení, která jsou vysvětlená níže v tomto článku.

KRAY nastavení kvality

Základní nastavení kvality.

KRAY pokročilá nastavení

Pokročilé nastavení kvality.

Předvolby lze exportovat nebo importovat. A tak svá nastavení můžete sdílet mezi počítači nebo je zaslat jinému uživateli programu PRO100 a KRAY.

Níže jsou popisy jednotlivých pokročilých parametrů:

 • Samples - hodnota, která určuje, kolik sousedních pixelů je při určování barvy vykresleného pixelu bráno v úvahu. Vyšší hodnota poskytuje lepší kvalitu obrazu“, ale prodlužuje dobu vykreslování.
 • Pixel filter - algoritmus použitý k vyhlazení okrajů vykresleného obrazu. Tento algoritmus je zodpovědný za zaostření/vyhlazení již vygenerovaného obrázku bez zohlednění informací o scéně. Je založen pouze na informacích obsažených v hotovém dvourozměrném obrázku. Parametr je velmi důležitý pro objekty a materiály s velkým počtem podrobností. V závislosti na hodnotě tohoto parametru a hodnotě Piksel filter value může být obraz zaostřen nebo vyhlazen.
 • Pixel filter value - parametr určuje kolik sousedních pixelů je bráno v úvahu při vyhlazování hran pomocí algoritmu Pixel filter. Vyšší hodnota poskytuje lepší kvalitu obrazu (lepší vyhlazené hrany), ale delší dobu vykreslování.
 • Lightmap photons - počet fotonů (paprsků) jejichž dráhy budou zkoumány během výpočtu renderu a také zkoumání jejich směru. 
  Záporná hodnota znamená režim Světelná mapy (lightmap) kdy fotony jsou emitovány z kamery, odrazí se od objektů scény, dokud nedosáhnou jednoho ze světelných zdrojů.

  Kladná hodnota znamená režim Mapy fotonů (photonmap) kdy na rozdíl od Světelné mapy jsou fotony emitovány ze světelných zdrojů, odrazí se od objektů scény, dokud nenarazí na kameru.

  Obecně platí, že Lightmap (záporná hodnota) poskytuje vyšší účinnost fotonů, protože fotony jsou emitovány hlavně do oblastí viděných kamerou. Vyzkoušejte režim Photonmap pro scény s převahou osvětlení pozadí. 
  Počet fotonů má zásadní vliv na kvalitu vykreslování a jeho čas. Čím vyšší, lepší kvalita, ale také delší čas? Vztah je úměrný: zpravidla vykreslení s dvojnásobným počtem fotonů bude dvakrát tak dlouhé.
 • Lightmap samples - hodnota pro definování velikosti vzorku při určování photonmap nebo lightmap (podle toho, co bylo vybráno výše). Stejně jako počet fotonů má základní vliv na kvalitu vykreslování a jeho čas. Vyšší hodnota poskytuje lepší kvalitu obrazu, ale prodlužuje dobu vykreslování. Více o rozdílu mezi fotonmap a lightmap v KRAY: https://youtu.be/t2a5WEJksic.
 • FG rays - minimální počet paprsků, které budou zkoumány pro jeden vykreslený pixel. Vyšší hodnota poskytuje lepší kvalitu obrazu, ale prodlužuje dobu vykreslování.
 • LEM quality - kvalita vzorkování materiálů emitujících světlo (materiály emitující světlo - např. Fluorescence).

  Kladná hodnota
  : absolutní hodnota vzorkování - nedoporučuje se. Mění vzorkování každého povrchu materiálů emitujících světlo.
  Záporná hodnota: KRAY automaticky upraví kvalitu vzorkování světelných materiálů, přičemž vezme v úvahu jak povrch, tak světelný výkon.
  Například hodnota -2 znamená dvojnásobnou hodnotu vzorkování, která by vyplynula z výchozího nastavení KRAY renderu. Vyšší hodnoty (kladné nebo záporné) poskytují lepší kvalitu obrazu, ale prodlužují dobu vykreslování.
 • Caustic - zapne/vypne kaustické jevy, to znamená. lomy, odrazy, shluky a rozptyl světla při průchodu průhlednými předměty. Povolením těchto efektů se výrazně zvýší doba vykreslování. Tento efekt lze doporučit pro renderování projektů, které obsahují nepravidelné průhledné prvky, například váza s vodou. Po zapnutí kaustických jevů se můžou objevit různé další neočekávané světelné artefakty, které je obtížné odstranit bez důkladné analýzy všech materiálů a zdrojů světla v projektu. Je užitečné si tento efekt osvojit na jednoduchých projektech (jeden světelný zdroj - jeden objekt např. Skleněná váza).
  Více o kaustických jevech zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaustika
 • Denoiser - zapne/vypne redukci šumu. Aktivní redukce šumu výrazně zvyšuje kvalitu vykreslování bez prodloužení jeho času. Jeho deaktivace může mít smysl v případě generování obrázků ve velmi vysokých rozlišeních, kdy chceme ukázat specifické detaily rozptylu světla a méně nám záleží na rychlosti získání vysoké kvality renderu.
 • Ambient occlusion - aktivuje techniku tlumení světla zastíněním. Vyšší hodnoty způsobí to, že vizualizace jsou kontrastnější a některé stíny tmavší.
  Dostupné hodnoty jsou od 0 do 1, kde 0 znamená deaktivaci zastínění a 1 vizualizaci vytvářenou pouze způsobem zastínění okolí. Dobré, realistické efekty platí pro hodnoty maximálně do 0,2. Nenulová hodnota tohoto parametru prodlužuje dobu vykreslování.
  Další informace o ambient occlusion: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion

Neváhejte experimentovat! 
Manuál k novému KRAY render najdete v dokumentaci.

Kancelář

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic