Novinka 

PRO100 verze 7 + KRAY

Nová verze PRO100 číslo 7 + KRAY

S opravdovou radostí vám přinášíme přehled novinek ve verzi PRO100 7. Po zhlédnutí videa vás zveme k přečtení seznamu změn.

Hlavní změny v nové verzi

 • Nové Rozhraní - pracovní plocha
  Přehlednější rozhraní programu umožňuje jeho efektivnější používání. Byly také přidány nástroje pro správu nastavení dokovaných oken a panelů nástrojů v PRO100. Nyní je možné vytvořit libovolný počet konfigurací nastavení oken a přepínat mezi nimi. V praxi se ukazuje, že jiná sada nástrojů je užitečná při konstrukci nábytku, jiná při zpracování importovaného tělesa a ještě jiná při návrhu interiéru. Nyní pouhým výběrem uložené konfigurace můžete program rychle přizpůsobit typu práce. 
nový interface v PRO100 7
 • Vrstvy - definování vrstev a podvrstev projektu (stromová struktura). Správa vlastností a hierarchie vrstev.
  Nástroje > Vrstvy
  Nástroj Vrstvy je velmi důležitou funkcí, která může výrazně zlepšit práci s programem. Umožňuje definovat libovolnou konfiguraci vrstev a podvrstev, ke kterým se pak přiřazují prvky a skupiny objektů.
  Každou takto definovanou vrstvu (a tedy i prvky k ní přiřazené) lze nezávisle vyhodnocovat:

viditelnost  neviditelné
neklikatelné  neklikatelné
nehybné  nehybné

Správa vrstev:
nová vrstva  přidání nové (nejvyšší v hierarchii vrstev)
podvrstva   přidání podvrstvy pro vybranou vrstvu
delete vrstva  odstranění vrstvy (přiřazené prvky se přesunou do projektové vrstvy)
přejmenování  přejmenování vrstvy
přiřazení   přiřazení prvků k vybrané vrstvě
odřazení  odstranění přiřazení
označení  označení všech prvků přiřazených k vybrané vrstvě

vrstvy
 • Skrývání - automatické skrývání - skrývání podle rovin. Nový mechanismus pro skrývání prvků.
  Nástroje > Skrývání
  Rozšířený nástroj pro skrývání umožňuje mnohem větší kontrolu nad skrýváním prvků. Uživatel má možnost v každé z definovaných kamer a v každé projekci nastavit pravidla pro skrývání prvků.

Vycentrování
První možností je definovat vzdálenost od místa vycentrování.
Pokud perspektiva vycentruje projekci na daný prvek - pak vše, co se pokusí tento objekt zakrýt - bude skryto.

Roviny skrývání
V libovolném pohledu je možné definovat kombinaci rovin, které objekty odpovídajícím způsobem skryjí.
Kombinace výše uvedených způsobů automatického skrývání a rovin umožňuje pohodlnou práci s projektem.
Stejně jako v případě vrstev - bude záležet na potřebách projektanta, jak skrývání využije. 

skrývání
 • Poznámky - popisky v pravoúhlých pohledech
  Panel > Nová poznámka
  V pravoúhlých zobrazeních (půdorys a zobrazení stěn) je možné k uvedenému prvku nebo místu v projektu přidat libovolná textová pole s komentáři a popisy. Tyto komentáře jsou stejně jako kóty přiřazeny k vrstvám kót a přebírají jejich vlastnosti.
Popisy v PRO100
 • Mesh
  Nástroje > Mesh
  Pomocí této skupiny nástrojů je možné výrazně ovlivnit vzhled a chování těles v programu PRO100. Z velké části se to týká prvků importovaných do programu - i když ne výhradně.

Geometrie
V závislosti na technologii modelování mohou mít importovaná tělesa (sítě) různou orientaci geometrie.
Hladkost povrchu
Někdy mají tělesa nepřesnou nebo degenerovanou geometrii. Po nastavení parametrů hladkost program převede některá data tak, aby výsledek vyhovoval konstruktérovi.
Detekce kontur
Dalším neduhem importovaných těles je absence správně detekovaných hran. Tento nástroj je schopen detekovat a zobrazit hrany i na základě topologie tohoto tělesa a nastavených parametrů.
Mapování UV
Pokud importovaná geometrie nemá definované mapování textury, program zprůměruje celou texturu a přidělí geometrii barvu. To lze napravit použitím mapování textur.
Rozdělení a Spojení
Nástroj detekuje nezávislé geometrie v rámci tělesa a rozdělí těleso. Opakem je slučování. Má smysl v případě, kdy zřetelný počet jednotlivých prvků se stejnou texturou ovlivňuje výkon programu.
Vynulování
Nástroj pro vymazání určitých geometrických dat, který se používá hlavně pro jiné konverze.

mesh
 • Nový import 3D objektů
  Soubor > Import > 3D Objekt...
  Nové možnosti importu modelů v archivech zip. Tato funkce hlavně zrychlí import a také nabízí lepší a přehlednější strukturu lokálních souborů. Kromě toho byl přidán automatický mechanismus pro přejmenování modelu, pokud již na scéně existuje (častý problém u modelů *.dae).
 • Mapa okolí - sférická 360° mapa okolí projektu
  Nástroje > Osvětlení

Nyní - pouhým výběrem příslušné mapy - můžete například simulovat pohled na dění za oknem místnosti.

Nástroj umožňuje:
- vybrat předdefinovanou mapu okolí 
- nastavení intenzity vybrané mapy
- ovládání orientace mapy

Mapy prostředí mají značný význam při provádění vizualizací v rendereru Kray. Jednoduchý způsob, jak dosáhnout realističtější vizualizace.

spheremaps
 • Nové možnosti pohledů kamer
  V nové verzi programu je možné pokročilejší ovládání pohledů


- blokace pohledu
- kopírování
- klávesové zkratky pro kamery a pohledy ALT+1,2,3..., CTRL+1,2,3...

pohledy kamer
 • Nový KRAY render
  Nástroje > KRAY render
  V rendereru KRAY se výrazně zlepšil výkon. Výkon je následován kvalitou - lepší vizualizace lze počítat ve stejném čase. Zlepšila se distribuce světla. Zisk se projeví zejména na tmavých materiálech a v malých místnostech. V KRAY je zohledněna mapa okolí (sféra), díky čemuž jsou rendery výrazně realističtější.

Novinkou je postprocessing HDR.
Po dokončení výpočtu renderu má uživatel možnost ovlivnit:
 - denoiser (intenzitu redukce šumu)
 - expozici (jas)
 - desaturaci (změnu barevnosti)
 - hloubkou ostrosti

Je důležité si uvědomit, že tyto operace se vypočítávají z dříve uloženého HDR snímku.
Tato operace je rychlá a nevyžaduje opětovné vykreslení. 

KRAY render
 • Nástroj  pan v perspektivě -  posouvání pohledu v perspektivě pomocí myši (Alt+Levé-TM nebo Alt+Prostřední-TM)
 • Blokace osy - přesun prvku podél zvolené osy (pomocí tlačítek X/Y/Z)
 • Kopírování prvků v rámci skupiny - duplikace s klávesou Ctrl - prvek zůstává součásti skupiny (bez klávesy Ctrl standardně mimo skupinu)
 • Nové nástroje knihovny materiálů  - zobrazení textury ve výchozím prohlížeči,  zobrazení adresáře textury, kopírování vlastnosti povrchu a náhodný posun textury pro materiály nebo pro označené prvky
 • Nové mapování textury - změna směru textury na okrajích desky 
 • Větší rozměr ikon a náhledů v knihovně (256px)
 • Opravené zamykání rozměrů při hromadné záměně prvků
 • Změna v přesnosti nástroje otočit
 • Převod textury na barvu
 • a mnohem více...

Další vylepšení PRO100 budou k dispozici v rámci bezplatného upgradu pro verzi 7. Aktualizace KRAY render a CNC modulu pro verzi 7 je ZDARMA.

Cenu aktualizace PRO100 z verze 6 na 7 najdete zde

Kancelář

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic