FAQ

časté dotazy k software PRO100, KRAY render a CUT100

Máte několik možnosti jak se zdokonalovat v obsluze naších programu. Vyberte si jednu z nich.

PRO100

PRO100 Profi - má dostupné všechny nástroje a funkcie.
PRO100 Studio - verze programu PRO100, která je určená pro prodejny větších nábytkářských firem. Omezení této verze spočívá v zablokování možnosti modifikace Knihovny Nábytku a Prvků - absence možností přidání jak nových prvků, tak i změny objektu již v knihovně obsažených. Více zde

Ano, samozřejmě. Soubory vytvořené v nižší verzi lze vždy otevřít ve verzi vyšší.

Pro pohodlnou práci v programu PRO100 doporučujeme počítač s minimálními specifikacemi uvedenými níže:

 • operační systém: Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 a 64 bit)
 • grafická karta: NVIDIA GeForce nebo AMD Radeon high end, například: NVidia GeForce 960/970/980/1060/1070/1080
 • procesor: v případě že plánujete propojit PRO100 s KRAY render pak doporučujeme vícejádrové CPU, např. i7 quad-core 
 • místo na disku: kolem 5 GB na pevném disku (v závislosti na obsahu knihoven, standardní knihovna má obsah 3,5 GB)

Více k tématu najdete v tomto článku - jaký koupit počítač ?

Ano, velmi důležitá. Naše programy jsou optimalizovány pro práci s nejnovějšími ovladači grafických karet. Vždy doporučujeme aktualizovat ovladače na nejvyšší dostupnou verzi. Doporučujeme také nainstalovat všechny dostupné aktualizace pro Windows.

Nejdůležitější změnou této verze je nový vizualizační modul založený na technologii OpenGL, to znamená obrovské zrychlení programu a nová kvalita vizualizace.

 • Zrcadlení s nastavitelnou intenzitou
 • Nastavitelné Odblesky světla - například v keramice.
 • Úprava úrovně anti-aliasingu
 • Efekt mapování textur - například 3D efekt na frézovaných dvířkách
 • Nastavitelný efekt Lesku, pro vizualizaci dokonale hladkého materiálu
 • Dosvit pro halogenové zdroje světla
 • Konfigurace barvy a intenzity halogenového světla
 • Výška, směr, barva a intenzita přirozeného (slunečního) osvětlení
 • Předdefinovaná Schémata vlastnosti materiálů
 • Úprava úrovně průhlednosti materiálů
 • Efekt fluorescence

Nové projektové nástroje:

 • hromadná záměna objektů (úchytky, kování, zásuvky, dvířka jako objekty)
 • skupiny identifikátorů objektů pro hromadné označování objektů při hromadné záměně
 • osy vztažené k objektů nebo osy místnosti - barevné označení os
 • skrývání objektů s možnosti zviditelnění obrysu nebo úplného skrytí
 • nový nástroj otáčení - otáčení pomoci myši, rotace skupin podle vlastních os, resetování rotace a odrotování objektu
 • nástroj pro automatické rozmístění objektů a nastavení stejné rozteče mezi objekty (například rozmístění polic)
 • přesouvání objektů pomocí šípek na klávesnici
 • generátor 3D objektů rotaci tvaru (rohové římsy, lišty, a další)
 • nový způsob škálování nábytkových dvířek - dvířka jako 3D objekty (dvířka TRACHEA)
 • generátor 3D písma
 • nástroj rozbít - explode (pomocník při vytváření konstrukčních výkresu)
 • nový způsob označování objektů uvnitř zamčených skupiny s automatickým rozbalením stromové struktury ve struktuře projektu
 • export projektu do 3D formátu *.obj
 • automatické přiřazení názvu nadřazené skupiny k názvu přířezů v seznamu přířezů
 • nové definice názvu přířezů/materiálů a síly během exportu do CUT100
 • nové okno vlastnosti materiálu - posun a rotace textury na přířezu
 • barevné kóty podle vrstev kót

Nové možnosti vizualizace a prezentace od verze 6:

 • export obrázků do 3D panoramy v HTML - ukázka panoramy
 • změny během exportu do *.jpg,
 • nové, intuitivní rozhraní pro ovládání směru slunečního světla a barvy u světla rozptýleného a halogenového
 • efekt zastínění okolím pro kvalitnější vizualizaci (ambient occlusion)
 • mapy prostředí (environment map) pro efekt zrcadlení na 3D objektech
 • větší rozptyl halogenových světel
 • nová metoda výpočtu vizualizace raytracing - KRAY render (modul Kray je doplňkový modul pro verzi 6 programu PRO100)

Ano. PRO100 verze 6 umožňuje export do 3D souboru * .obj společně se souborem * .mtl a materiály použitými v projektu (textury). Soubor lze otevřít ve většině programů CAD a lze jej použit k vytváření vizualizací v jiných externích rendererech.

Pravděpodobně nemáte dostatečně výkonnou grafickou kartu nebo je potřeba aktualizovat ovládače grafické karty. Současné počítače často disponují dvěma grafikama, pomalejším grafickým čipem obsaženým v procesoru a vysokorychlostní dedikovanou kartou. Systém by měl automaticky programu PRO100 přiřadit vysokorychlostní kartu. Správné přiřazení karty zjistíte v programu PRO100 po kliknutí na Nástrojé → Info, kde v tabulce v sekci opengl by měla být přiřazená vysokorychlostní grafická karta. V případě, že je přiřazena grafika Intel je potřeba v ovládacím panelu vysokorychlostní karty přiřadit manuálně program PRO100.

Pouze pro verzi 5: V případě kdy Váš počítač nemá dostatečně výkonnou grafiku můžete vypnout Akceleraci 3D (Zobrazení -→ Akcelerace 3D), čímž dojte k odpojení grafiky. PRO100 v režimu bez Akcelerace 3D neumožňuje vytvářet pokročilé vizualizace. 

Ano, textury/materiály lze měnit hromadně. Během přenášení textury z Knihovny Materiálu na určitý prvek je potřeba přidržet klavesu Shift. Takto zaměníte veškerý původní materiál na jiný, např. všechny dvířka nebo všechny korpusy.

POZOR: Prvek během přenášení textur z Knohovny NESMÍ být označen. Další způsoby záměny materiálů a práce z kapátkem jsou znázorněny ve vieomanuálu

Program během přesouvání objektu přichytává objekty k virtuální mřířce. Vypněte funkci Přichytit k mřížce (klikněte na ikonu magnet na panelu nástrojů nebo v menu: Nástroje → Nastavení → Úpravy → Přichytit k mřížce).

Písmo i velikosti fontu lze změnit v Nastavení programu (Nástroje → Nastavení → Zobrazení → Kóty, Font).

Projekt můžete vyexportovat jako obrázek ve formátu .jpg nebo .bmp, určit velikost obrázku, uložit a zaslat emailem. Export najdete v horní liště programu: Soubor → Export → Obraz. Od verze 6 programu PRO100 lze rovněž exportovat 3D html panoramy nebo vytvářet vizualizace pomoci externího modulu KRAY render.

Místnost v progarmu PRO100 má vždy tvar kvádru navolených rozměru. Tvar místnosti lze upravit vložením nových objektů do místnosti (Prvek → Nový nebo Knihovna → Prvky → Dveře, okna, stěny) a úpravou jejich rozměrů, tvaru a barvy .
V praxi to vypadá tak, že si navolíme obrysové rozměry místnosti a pak vkládáme stěny (nové objekty). Podkroví se dá snadno postavit, když umístíme v prostoru trojuhelníkový objekt a upravíme sílu objektu. Po zvolení stejné barvy tyto objekty plně simulují stálé prvky místnosti (automatická detekce kolize způsobuje, že se takový prvek bude chovat jako stěna).

Podržte tlačítko Shift a pravé tlačítko myši. Tažením myši v pohledu Perspektiva změníte úhel perspektivy na jiný.

Pro omezení pohybu úzlu v Editoru tvaru slouží klávesy Ctrl a Alt. Při pohybu myší podržíte klávesu Ctrl a můžete přesouvat aktivní uzel pouze po přímkách rovnoběžných s osou X a Y. Stisknete-li klávesu Alt přesouvání uzlu bude omezeno tak, že délka úsečky se nezmění. V obou případech se zobrazí tenké červené pomocné linie.

Kamera je umístěna v místě, na které je projekt vycentrován. Pokud je návrh vycentrován na jednu ze skříněk, panorama bude vytvořena ze středu skříňky. Pro umístění kamery v požadovaném místě vložte na její pomyslné místo do projektu objekt (např. desku), objekt vycentrujte a následně jej smažte z projektu.

Nejnovější verze modulu importu souborů *.BXF pracuje správně za podmínek práce s příslušnými verzemi PRO100 a Dynalog.
Ujistěte se, že pracujete na správných verzích programů:
PRO100 minimálně 6.10
Dynalog 3.5
a že používáte nejnovější verzi nástroje pro import souborů, který je k dispozici zde.

Verze 5.45 PRO100 přinesla zásadní změnu ve způsobu kótování. Umožňuje poloautomatické a manuální kótování jak rovněž práci ve vrstvách. Podrobnosti v instruktážním videu zde.

V každé verzi programu PRO100 je možné navrhnout jakýkoliv 3D model složený z přířezů, rovněž schodiště. Od verze 5,54 programu je možné importovat libovolný model (např. schody) ve formátu *.3ds nebo *.obj.

Upgrade z 5.xx na 5.45 je zdarma. Vyplňte prosím formulář dostupný na našich stránkách a získejte odkaz na tuto aktualizaci.

Nejjednodušším způsobem je uložit soubor jako bitmapu s názvem "logo.bmp" a vložit tento soubor do hlavního adresáře instalace programu PRO100 ("C:\Ecru\PRO100").

Ano, je to možné. Jetřeba použít funkci "Soubor  Export" v editoru tvarů a vybrat vhodný formát souboru. V tomto případě *.dxf.

Ano, PRO100 podporuje používání pro vizualizaci normalmaps. Soubor nomalmapy se nachází ve stejné složce, ve které je umístěn materiál pod stejným názvem s rozšířením .normalmap.
příklady:
normalmap materiálu stěna_šedá.jpg by se měla jmenovat stěna_šedá.jpg.normalmap
normalmap materiálu cihla.bmp by se měla jmenovat cihla.bmp.normalmap
Chcete-li použít jednu normalmapu pro všechny materiály z dané složky, přidejte do ní soubor s mapou s názvem default.normalmap

POZNÁMKA: Pokud je v systému Windows povolena funkce "skrýt rozšíření známých typů souborů", přejmenování automaticky přidá další .jpg, což způsobí, že mapa bude zobrazena jako materiál v knihovně. V této situaci doporučujeme tuto funkci vypnout

Zde odkaz na online generátor normalmap: http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/

Uchopte okno Knihovny za horní pruh a podržte levé tlačítko myši. Na středu obrazovky se objeví indikátory (šípky) používané k ukotvení knihovny. Přetažení kurzoru na příslušnou šipku způsobí, že se knihovna připojí k příslušnému okraji scény.

připnutí knihovny

Jednotlivé položky z nabídky Nástroje lze zobrazit ve formě oken, které lze kotvit stejně jako okno Knihovny.

V programu PRO100 je ceník rozdělen na ceník Prvků a Materiálů. To znamená, že skříňky v projektu mají cenu za kusy (ks) nebo mají cenu za použitý materiál (m2. bm, ks). Tyto dva způsoby lze kombinovat. V praxi skříňka může mít cenu korpusu za m2 + ceny v ks za jednotlivé položky (panty, nožky, atd.).

Vložte prvek do projektu a klikněte 2x pro otevření okna Vlastnosti. Na záložce Obecné (Položka v ceníku) kliknete na Změnit. Zobrazí se okno Ceník → Prvky.
V tomto okně jako název zadejte Název prvků (pro budoucí orientaci v ceníku je lepší mít název položky v ceníku stejný jako název prvku, ale není to nutné), pak zadejte cenu (včetně DPH) a DPH. Položka montáž a DPH (montáž) jsou nepovinné. Po vložení údajů kliknete na Vybrat a OK (v okně Vlastnosti).
Další řádek v Ceníku (pro další prvek) přidáte kliknutím pravým tlačítkem myší a kliknutím na Přidat (nebo Insert). Pokud chcete tuto cenovou položku určitému prvku přiřadit natrvalo, uložte jej (přepište stávající prvek) do Knihovny. Pro zobrazení ceny klikněte na Výkazy a kalkulace (Nástroje → Výkazy a kalkulace) na záložce Kalkulace.

Hlavní rozdíl oproti ceny za prvek v případě ceny po materiálech je ten, že cenová položka z ceníku se přiřazuje konkrétnímu materiálu (nebo celé složce) v Knihovně.
V Knihovně materiálů klikněte pravým tlačítkem myší na zvolenou texturu a pak na Vlastnosti. V okně Vlastnosti materiálů na záložce Obecné, stejně jako v případě prvků klikněte na Změnit. Zvolte název cenové položky, měrnou jednotku (m2, bm, ks) a cenu včetně DPH. Po vložení údajů kliknete na Vybrat a OK (v okně Vlastnosti). Další řádek v Ceníku (pro další materiál) přidáte kliknutím pravým tlačítkem myší, kliknutím na Přidat (nebo Insert). V okně Výkazy a kalkulace na záložce Kalkulace se teď bude zobrazovat cena a množství použitého materiálů v celém projektu.

Okno ceníků Prvků a Materiálů lze rovněž otevřít příslušnou ikonkou Ceník na panelu nástrojů nebo v Nástroje → Ceník. V okně ceníku můžete přidávat další položky, pak je musíte pouze spárovat s konkrétním prvkem nebo materiálem ve Vlastnostech Prvku nebo Materiálů.

Vyberte odpovídající výkaz (Nástroje → Výkazy a kalkulace), klikněte na Uložit ... a pak vyberte formát souboru (v případě tabulek se doporučuje formát *. csv, Textové editory - *. txt) a uložte soubor pod zvoleným názvem. V případě ukládání všech výkazu můžete zvolit tlačítko "Uložit vše ..."
Ještě rychlejším způsobem zobrazení výkazů a kalkulace v excel je zkopírování tlačítkem Kopírovat a vložení (Ctrl+V) do připravené tabulky v excel.

Ceníky ve verzi 4.xx jsou uloženy stejně jako Knihovna v hlavním adresáři programu PRO100 (asi C:\Program Files\PRO100). Ceník prvků je v souboru PRO100.ESE a ceník materiálů PRO100.MSE. Stejné soubory, ale s vlnovkou jsou zálohy (např. PRO100.~ESE). Všechny tyto soubory můžete zálohovat nebo přesouvat do jiné instalace programu PRO100.

Pro verzi STUDIO platí STUDIO.ESE a STUDIO.MSE. Pokud potřebujete přesunout ceníky z PRO100 do STUDIO musíte přejmenovat soubory PRO100.ESE na STUDIO.ESE a PRO100.MSE na STUDIO.MSE. 

Od verze 5.xxi programu PRO100 jsou ceníky umístěny ve složce Ceníky (C:\Ecru\PRO100\Ceníky). Pro přesun ceníku ze starší verze PRO100 do verze 5.xx nebo 6.xx, vložte soubory PRO100.ESE a PRO100.MSE do složky Ceníky v adresáři s instalaci PRO100. 
Doporučujeme kopírovat/přesouvat při zavřeném programu PRO100

Ano. Od verze PRO100 číslo 6 je možné exportovat soubory ceníků do textového souboru * .txt. Následně lze soubor *.txt upravit v Excel a uložit jako soubor *.txt, který naimportujete do PRO100. Funkce importu a exportu ceníků je k dispozici v menu po stisknutí pravého tlačítka myši v okně ceníku.

Do PRO100 můžete importovat soubory typu * .3ds, * .obj a * .dae. Modul pro import je umístěn v menu Soubor → Import → 3D Objekt.

Jediné, co musíte udělat, je vložit soubor ve vhodném formátu (*.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png ) pomocí Průzkumníku Windows do adresáře C:\Ecru\PRO100\Knihovna\Materiály (nebo jednoho z jejích podadresářů) a potom z úrovně PRO100 v okně Knihovny přiřadit odpovídající vlastnosti (pravé tlačítko myši a Vlastnosti)
Od verze 6.15 lze přidávat materiály přímo z úrovně knihovny materiálů v programu PRO100 (pravé tláčítko myši + Přidat).

V nejnovějších verzích programu  Novou složku lze vytvořit kliknutím pravým tlačítkem myší na prázdnou plochu Knihovny programu PRO100 a zvolením volby Nová složka. V verzích nižších než 4.61 Novou složku vytvoříte pomocí Windows Explorer v hlavním adresáři programu (asi "C:/Program Files/PRO100 /Knihovna/Nábytek") a tam vytvořit Novou složku.

Níže naleznete odkazy na weby, kde najdete modely ve formátech * .3ds, * .obj a *.dae, které lze importovat do PRO100.
Podrobné video k funkci importu naleznete ZDE.


https://archive3d.net
https://free3dbase.com
https://archiup.com
https://www.polantis.com 
https://www.cgtrader.com
http://bimobject.com
http://www.aec-data.com

Máte-li vlastní objekty a materiály Knihovny uložené pod vlastním názvem, nebo ve vlastních specifických adresářích, aktualizace nic nezmění. Před instalací každé aktualizace doporučujeme zálohovat vlastní Knihovny, které najdete v hlavním adresáři s instalaci programu PRO100 (C:/Ecru/PRO100/Knihovny).

PRO100 umožňuje návrhování libovolného interiéru včetně nemocničních. Vše je to o knihovně, která musí obsahovat prvky, nutné pro návrh určitého interiéru. Prvky do knihovny lze navrhnout přímo v PRO100, naimportovat z CAD souborů anebo lze vytvoření knihovny objednát u nás.

Soubory * .3ds, * .obj a * .dae jsou importovány do PRO100 pomocí funkce import dostupné v nabídce Soubor (Soubor → Import → 3D Objekt).
Tato funkce je k dispozici ve verzi 5.20 a vyšší. Video k tématu najdete zde.
Níže najdete vysvětlení jednotlivých možností okna import PRO100 verze 6:

3d import Geometrie:
 • Měřítko geometrie: Pole "jednotka" se používá k označení jednotky, ve které byl model vytvořen. Můžete rovněž zvolit pole "jiná" a zadat skutečné rozměrů prvku.
 • Orientace polygonu: Umožňuje zvolit orientaci polygonů CW / CCW / obousměrná. Doporučujeme, je-li import proveden správně, používat nastavení CW nebo CCW. Obousměrná orientace zvyšuje nároky na výpočet.
Textury:
 • Textury: Měřítko textur - umožňuje upravit (soustředit nebo oddálit od seba) souřadnice pro mapování textur.
 • Obrátit souřadnice textur - otočí textury o 90 stupňů.
 • Rozdělit objekty podle materiálu – seskupí prvky se stejným materiálem.
 • Kopírovat informace o texturách - lze vybrat umístění textur importovaných spolu s objektem (platí pouze v případě, že k objektu jsou k dispozici i materiály).
Soubory:
 • Určuje uložení a umístění importovaných objektů do knihovny.

V PRO100 můžete prvky úplně skrýt nebo zobrazit jejich obrysy. Zviditelnění nebo zneviditelnění obrysů skrytých prvků lze přepínat tlačítkem Viditelnost na panelu nástrojů Zbrazení.

viditelnost skrytých prvků

To může znamenat, že počítač je vybaven grafickou kartou, která nesplňuje požadavky programu. Pokud je počítač vybaven dvěma kartama, je potřeba v nastavení vysokorychlostní karty (NVidia / Ati) přiřadit program PRO100 aby program používal vysokorychlostní kartu. POkud si nevíte rady prosím konkatujte nás.

Pravděpodobně intanzita rozptýleného světla je příliš nízká nebo reakce daného materiálu na toto světlo je příliš slabá. Řešením je zesílit v okně Osvětlení intenzitu světla pro celý projekt nebo upravit vlastnost "ambient" a "diffuse" ve vlastnostech na záložce Povrch daného materiálu v Knihovně

Vlastnosti materiálů

Led pásek může být například vytvořen z objektu, kterému přiřadíme vlastnost světla (Vlastnosti → Materiál → Světlo). V nastavení světla halogenového pásku můžeme zrušit světelné kužely, aby pásek nesvítil směrovým světlem. Toto se provádí po rozbalení vlastnosti halogenu v okně Osvětlení.

LED pásek v PRO100

Záře kolem halogenů lze upravit v okně osvětlení efektem Dosvit.
V PRO100 nelze simulovat efekt nesměrového světla. To znamená, že takto vytvořený LED pásek nebude osvětlovat předměty v blízkém okolí.  K tomu slouží KRAY render, kde lze simulovat reálistický zdroj nesměrového světla pomoci efektu fluorescence.. 

KRAY render

V sekci dokumentace najdete krátký manuál k práci v KRAY render. Doporučujeme rovněž zhlédnou úkázkové video ke KRAY render.

Na rozdíl od PRO100, kde vizualizace probíhá na grafické kartě, pro KRAY render má zásadní vliv rychlost procesoru. Určitě doporučujeme i7 quad-core (čtyři jádra) procesory nebo více.

 • OS: Microsoft Windows 7, 8, 10 (32 nebo 64bit)
 • GPU: NVIDIA GeForce nebo AMD Radeon high end, například: NVidia GeForce 960/970/980/1060/1070/1080
 • CPU: Intel i7, 4 jádra nebo výkonnější
 • RAM: 8 GB paměti RAM a více
 • místo na disku: asi 5 GB na pevném disku (v závislosti na obsahu knihoven)

Více k tématu najdete v tomto článku - jaký koupit počítač ?

V KRAY render lze vytvářet reálné zdroje rozptýlených, nesměrových světel pomoci fluorescence. Flourescence je vlastnost materiálu v Knihovne materiálu programu PRO100. LED pásek lze vytvořit pomoci objektu, na kterém je nanesen materiál s vlastnosti fluorescence. V PRO100 tento prvek pouze zárí, aniž by byl zdrojem svetla, ale po výpočtu renderu v KRAY je tento prvek zdrojem nesměrového světla.

Na obrázku je videt zdroj fluorescencního svetla v PRO100 a nastavení vlastností povrchu materiálu.

LED pásek v PRO100

Na dalším obrázku vidíme výsledný efekt v KRAY. Je to jediný zdroj svetla v této místnosti.

LED pásek v KRAY

Barevný LED pásek vytvoříme stejným způsobem, ale z materiálu vhodné barvy.

V KRAY render materiál nanesený na objekt, který má mít efekt zrcadlení musí mít ve vlastnostech materiálů na záložce Povrch v Knihovně materiálů nastavenou vyšší hodnotu Kumulace odblesku a pak samozřejmě i zrcadlení. Kumulace odblesku při nízkých hodnotách zpusobí rozostrení zrcadlení nebo průhlednosti.

zrcadlení v KRAY kumulace odblesku

Příliš dlouhá doba výpočtu renderu v KRAY může být způsobena nadměrným použitím materiálů s fluorescenci, což znamená, že každý prvek pokrytý tímto materiálem se stává zdrojem světla. Pro kontrolu této chyby stačí spustit vykreslení scény s vypnutou fluorescenci. Pokud dojde k viditelnému poklesu doby vykreslování, měly by být objekty, které nevyžaduji efekt fluorescence pokryty materiálem bez toho efektu (nastaveným na hodnotu 0). 

Fluorescence na hodnotu 0

Příklady nastavení vlastnosti kovových textur jsou znázorněna na následujícím obrázku:

(kliknutím sem otevřete obrázek ve vysoké kvalitě) kov v KRAY

Příklady nastavení vlastnosti průhledných a zrcadlových a průhlednách textur jsou znázorněna na následujícím obrázku:

(kliknutím sem otevřete obrázek ve vysoké kvalitě) sklo v KRAY

Jezdec "Průhlednost" ve vlastnostech materiálu je zodpovědný za sílu tohoto efektu. Nastavení "0" je zcela neprůhledný materiál, "100" dokonale průhledný povrch.
Výše uvedený jev je značně ovlivněn parametrem "Kumulace odblesku", který odpovídá za jeho rozmazání (zkreslení). Nastavení "100" je hladký materiál, tj. nenarušuje jev. Každé nižší nastavení této hodnoty má za následek rozostření efektu průhlednosti. Toto nastavení může být použito například pro získání mléčného skla. Rozozstření průhlednosti prodlužuje dobu vykreslování objektů pokrytých materiálem s danými vlastnostmi.
Níže uvádíme příklady nastavení materiálu:

sklo v KRAY

Intenzita zrcadlení je závislá od nastavení posuvníku "Efekt zrcadlení" ve vlastnostech materiálu. Nastavení "0" znamená žádný zrcadlový efekt, "100" plné zrcadlo.
Výše uvedený jev je značně ovlivněn parametrem "Kumulace odblesku", který je zodpovědný za rozmazání (zkreslení) efektu. Nastavení "100" je hladký materiál, to znamená, že nedochází ke zkreslení odrazu. Každé nižší nastavení má za následek rozmazání zrcadlového efektu. Rozmazání zrcadlového efektu zvyšuje dobu vykreslování v KRAY objektů pokrytých materiálem s danými vlastnostmi.
Níže uvádíme příklady nastavení materiálu:

zrcadlo v KRAY

Na výpočet v KRAY mají vliv tyto hodnoty:

  EFEKTY:
 • Normalmapy
 • Zrcadlení
 • Dosvit

 • OSVĚTLENÍ:
 • Globální
 • Rozptýlené
 • Sluneční
 • Fluorescence
 • Halogeny

Na výpočet v KRAY nemají vliv tyto hodnoty:

  EFEKTY:
 • Antialiasing
 • Odblesk
 • Zastínění okolím
 • Mapa prostředí

To neznamená, že tyto efekty nevidíte. Jedná se o efekty, které vyplývají z fyzikálních jevů a jsou vypočítávány přímo v KRAY a není nutné je simulovat.

Na obrázku jsou znázorněny položky, které mají vliv pří výpočtu renderu.

Okno osvětlení v PRO100

Jednotlivé položky okna KRAY v aplikaci PRO100 slouží k nastavení kvality vykreslování, rozměru výsledného obrázku a úpravy intenzity osvětlení projektu. Jednotlivé položky jsou popsány níže.
Stojí za to připomenout obecné pravidlo, že při výchozím nastavení parametrů odpovídá intenzita osvětlení projektu celkovému jasu projektu v aplikaci PRO100.

Okno KRAY v PRO100
 • Kvalita - určuje kvalitu vykreslování. Čím vyšší je kvalita, tím delší je doba vykreslování. Nejnižší úroveň se používá hlavně ke kontrole množství světla v projektu.
 • Rozlišení - definuje rozměr konečného obrazu v pixelech.
 • Proporce - zachovává proporce obrazu při manuální změně rozměru obrazu v pixelech.
 • 360° - přepne generování sférické 360 stupňové vizualizace pro prezentaci například na Facebook. Obrázek pro Facebook musí mít poměr stran 2:1 (např. 3000:1500).
 • Exportuj pohledy - vytváření obrázku ze všech uložených pohledů na daný projekt.
 • Propustnost stěn - rozhodují o průchodu světla mřížkou, na které je nanesena textura. Aktivní tlačítko příslušné stěny (strany) znamená, že stěnou nepronikne světlo.
 • Úprava osvětlení:
 • Rozptýlené - snižuje / zvyšuje množství rozptýleného světla ve vztahu k projektu PRO100.
 • Sluneční - snižuje / zvyšuje množství slunečního světla ve vztahu k projektu PRO100.
 • Fluorescence - reguluje sílu fluorescenčního efektu ve vztahu k projektu PRO100.
 • Halogeny - snižuje / zvyšuje úroveň bodových světel (halogenů) ve vztahu k projektu PRO100.
 • Odbarvení - snižuje hodnotu úrovně zabarvení fotonů odražených od povrchu barvou tohoto povrchu.

Kliknutím na tlačítko Rendrovat spustíme proces exportu projektu a následného výpočtu vizualizace. V případě, kdy nechceme spustit proces výpočtu vizualizace, ale pouze zobrazit dříve provedené vizualizace, lze tak učinit kliknutím na ikonku "K", která způsobí otevření okna lokálního serveru KRAY

CUT100

V programu PRO100 se seznam přířezů vytváří automaticky a zobrazuje se na záložce Seznam přířezu v okně Výkazy a kalkulace. Přířezy se sice zobrazují v seznamu automaticky, ale musí být splněno jedno kritérium a sice: ve Vlastnostech každého prvku (desky) na záložce Výkazy, zaškrtnuto políčko Seznam přířezů. V Seznamu přířezů je také důležitý materiál (textura), protože během exportu přířezů do programu CUT100, program seskupuje stejné materiály do skupin (volitelně). Když se skřínka skládá z korpusu, dvířek a zad, tak v projektu těmto objektům doporučujeme přiřadit různé materiály.

Export sestavy přířezů v programu PRO100 lze provést kliknutím na tlačítko Optimalizace, které je dostupné v nabídce programu PRO100 Výkazy a kalkulace → Seznam přířezů.
Po kliknutí na tlačítko Optimalizace se zobrazí okno z nastavením exportu do optimalizačního programu. V tomto okně zvolíte Název Sestavy, pod kterým bude sestava přířezů vedena v programu CUT100 (Nowy Rozkroj). Je potřeba také zadat cílovou složku pro export (pokud není zadaná), která by měla standardně vypadat takto: C:\Ecru\CUT100 nebo C:\Ecru\Rozkroj (v závislosti na místě instalace a verzi programu). V tomto okně rovněž rozhodnete, které názvy projektu/přířezu se mají exportovat z programu PRO100. Především - zda budou exportovány: Název projektu (např. projekt p. Bláhy), Název přířezu (např. polička, bok). Kliknutím OK potvrdíte přenos přířezů do optimalizačního programu.

Po otevření programu CUT100 se zobrazí seznam tabulí, pokud tam nejsou žádné tabule tak je musíte vytvořit (Vložit novou tabuli, zadat údaje a potvrdit OK). V dalším kroku vyberete ze seznamu určitou tabuli (bude zbarvena modře) a kliknete na tlačítko Zakázky (nebo Enter). Pak musíte vložit Sestavu přířezů (insert nebo Vložit), které zadáte jakýkoliv název.
Následně se zobrazí okno Vlastnosti přířezu, kde lze přidávat přířezy ručně, uprostřed dole se také nachází tlačítko Databáze, kterým otevřete databází přířezů z programu PRO100. V databází najdete sestavy přířezů seskupené dle stejných materiálů. Z databáze vyberete určitou sestavu přířezů a kliknete na ni dvakrát. Přířezy se přesunou do sestavy a můžete spustit rozkreslení (F9 nebo Rozkreslit).

Obecné

Programy PRO100 i CUT100 jsou kompatibilní s Windows XP ,Vista, Windows 7, 8 a 10  (32/64bit).

Popis a číslo verze programu PRO100 je umístěn v nabídce Nápověda → O aplikaci. Pokud máte potíže se spuštěním programu, můžete zkontrolovat číslo verze ve vlastnostech souboru PRO100.exe (CUT100.exe) nebo DEMO.exe (Tento počítač → C:\Ecru\PRO100.exe → Vlastnosti → Verze).

PRO100 a CUT100 jsou programy běžící pouze na OS Windows.

Ano, programy lze nainstalovat na více počítačů. Programy jsou proti nedovolenému spuštění chráněny USB hardawarovým klíčem. To znamená, že programy lze spustit pouze na tom počítači, kde je vložen USB hardwarový klíč. K zakoupené licenci programu obdržíte jeden hardwarový USB klíč.

Jednorázové školení je pro majitelé programu PRO100 u nás v kanceláří zdarma. V případě že si zákazník přeje školení na jiném místě je tato služba zpoplatněná. V případě zájmu o školení je třeba individuálně dohodnout termín. Doba trvání školení cca 3-4 hodiny.

Ano, program lze vypůjčit za kauci ve výší hodnoty software.

Tato funkce není v demo verzi k dispozici. Soubory však lze zaslat k nám k posouzení, zdá jsou vhodné pro práci v PRO100.

Orgány činné v trestním řízení kontrolují zákonnost používaného software ve firmach a v soukromých bytech. Nejčastěji k tomu dochází na základě udání o používání nezákonného software nebo použití software v rozporu s ustanoveními licenční smlouvy.

Pokud jsou tyto skutečnosti zjištěny, podniknou se právní kroky. Pokud jde o pirátský software, jehož získávání, šíření a používání je trestným činem, stíhání probíhá podle ustanovení trestního zákoníku a zákona o autorském právu a může být zde např. uložen trest odnětí svobody od 3 měsíců do 5 let, odškodnění v hodnotě trojnásobku ceny licence software a další finanční odškodnění.

Pokud je software používán v rozporu s licenční smlouvou, a to je použití demo verze pro komerční účely, může soud zahájit občanskoprávní řízení ve věci náhrady ušlých zisků vyplývajících z cenového rozdílu mezi demo verzi (to je zdarma) a komerční verzí. Policejní protokol o prohledání a znalecký posudek jsou v tomto případě nevyvratitelnými důkazy. V případě uznání nároků jsou žalovanému účtovány náklady na soudní proces.

Demo verze jsou zdarma, nejsou časově omezená, ale mají některá funkční omezení, které je odlišují od komerčních verzí. Demo programu PRO100 neumožňuje uložení a výtisk projektů, nejsou dostupné výkazy a kalkulace, knihovna prvků a materiálu je jen příkladová.
Demo programu CUT100 během optimalizace náhodně mění původní rozměry přířezů. 

Nefunkční USB hardwarový klíč je možné vyměnit za nový. Během dvouleté záruky se jedná o bezplatnou výměnu. Po uplynutí záruční doby je výměna zpoplatněná. Nelze získat náhradu za ztracený nebo ukradený hardwarový klíč.

V naší nabídce máme pouze verze určené na jednu stanici, chráněné USB hardwarovým klíčem, který je fyzicky připojený k počítači. Síťové verze nemáme. V programu, ale lze pracovat na sdílené databázi. Knihovny, Ceníky a Projekty můžou být umístěné v síti nebo cloudu a lze k ním přistupovat z jednotlivých stanic, kde je nainstalován program PRO100 s fyzicky napojeným USB HW klíčem. 

Termíny školení k zakoupeným programům najdete na této stránce - https://www.pro100.cz/skoleni, kde ůze po zvolení termínu se přihlásit. Pokud vám nevyhovujou navržené temíny můžete nás kontaktovat emailem anebo tel. na čísle +420 545 245 707. Pokusíme se vám vyjít vstříc a společně najdme nový termín. Školení obvykle trvá 3-4 hodiny a omezené kapacitou 6 osob.

Naše programy jsou distribuovány jak na DVD nosičích tak i na flash disku. Můžete si vybrat z jakého média provedete instalaci. Instalace vám rovněž můžeme zpřístupnit ke stažení ze serveru.

DOBÍRKOU - při doručení platba v hotovosti přepravní službě. Nelze platit platební kartou. Přeprava se uskutečňuje prakticky ve stejný den, kdy byla objednávka zaslána. Nejpozději následující pracovní den.
ZÁLOHOVOU FAKTUROU – platba za software na základě vystavené zálohové faktury. Software zašleme v den, kdy budou peníze převedeny na náš účet.
Program bude dodán kurýrní společností na naše náklady.

Ano, naše programy lze zakoupit na splátky, připravíme Vám splátkový kalendář dle Vašich požadavků. Určitě se na nás s dotazem ohledně splátek neváhejte obrátit.

Naše produkty jsou zabezpečené USB hardwarovým klíčem připojeným k USB portu počítače. Před zakoupením akčního setu je důležité určit, zda budou programy PRO100 a CUT100 nainstalovány na dvou samostatných počítačích nebo na jednom. V případě dvou samostatných počítačů - zašleme dva nezávislé klíče, každý pro jeden program. V případě jednoho počítače - zašleme jeden univerzální klíč, který podporuje oba naše produkty. K jednomu počítači nelze připojit dva USB hardwarové klíče. Programy vždy vidí pouze jeden z nich. Samozřejmě vždy je možné vyměňovat klíče dle Vašich aktuálních požadavků.
V případě objednávky akčního setu (PRO100 + CUT100) a v případě kdy chcete dva samostané klíče k programům, do poznámky v objednávkovém formuláři napište váš požadavek. Jinak vám bude zaslan společný jeden klíč pro oba dva programy. 95% objednávek akčních setu je realizováno na společném klíči.

Problém může být v USB hardwarovém klíči.Kontaktujte nás prosím, abychom tento problém vyřešili. Možná bude nutná výměna starého hardwarového klíče na nový. Původní klíč je nutno vrátit na naši korespondenční adresu. Po obdržení klíče Vám zašleme klíč nový. Cena za výměnu klíče dle ceníku.

Kancelář

PRO100 software, spol. s r.o.
Vranovská 102
Brno-Husovice 61400
Czech republic